Advocaat Marleen Meeus

Advocaat Marleen MeeusMarleen Meeus (geboren te Gent op 3 april 1968) studeerde op 3 juli 1992 af als Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent. Aansluitend heeft zij gedurende twee jaar 1993-1994 een Speciale Licentie Economisch Recht gevolgd aan de Université Libre de Bruxelles.

In februari 1993 werd zij ingeschreven op de lijst van stagiair-advocaten aan de Orde van Advocaten van de Balie van Gent en liep stage bij kantoor Moors & Vennoten te Gent.

Op 12 maart 1996 werd zij opgenomen op het tableau van advocaten van de Balie van Gent.

Als Advocaat is zij ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), heeft als BTW nummer BE 0812 587 806 en is gevestigd te 9000 Gent/België, Koning Albertlaan 196.

Zij is onderworpen aan de beroepsregels en gedragscode welke terug te vinden zijn op www.advocaat.be of op www.balie-gent.be

Sedert 1 januari 2014 is zij ook onderworpen aan de BTW.

Voor beroepsaansprakelijkheid is zij verzekerd bij Amlin Europe, Koning Albert II-laan te 1210 Brussel in de polis LXX034899 die haar dekking verleent voor 1.250.000,00 € per schadegeval, onder voorbehoud, verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in deze polis. Haar aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die verzekerd worden door haar verzekeraar.