Disclaimer

Een bezoek aan deze website impliceert dat U akkoord gaat dat advocaat Meeus niet aansprakelijk kan gesteld worden voor verlies aan informatie voortkomende uit het gebruik van deze website, noch voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website.

Hyperlinks naar websites van derden opgenomen in deze website, worden enkel ten titel van informatie weergegeven.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan advocaat Meeus verleent U haar de toelating om deze te verwerken overeenkomstig de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van persoonsgegevens of elke toekomstige Belgische wetgeving terzake. Uw gegevens zullen enkel gebruikt en verwerkt worden met het oog op de behandeling van uw dossier. U kan uw persoonlijke gegevens die U haar meedeelt controleren, laten wijzigen of verwijderen op uw eenvoudig verzoek via contact@advocaatmeeus.be