Dienstverlening en domeinen

Advocaat Meeus

Haar dienstverlening behelst alle taken die aan de advocaat door de wet of door de reglementen van de Ordes zijn toegelaten
zoals het geven van juridisch advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbanken of hoven.

Gedurende de jaren heeft advocaat Meeus zich verder gespecialiseerd en bijgeschoold in volgende materies:

Verkeersrecht

Verkeersovertredingen, verkeersongevallen.

Lichamelijke
en materiƫle schade

Expertise, schadebegroting en invordering

Aansprakelijkheids-
recht

Contractueel en
extra-contractueel

Verbintenissenrecht, bijzondere overeenkomsten en handelsovereenkomsten

Private huur, handelshuur, koop-verkoop, agentuur,...

Aannemings-
en bouwrecht

Minnelijke en gerechtelijke expertises, procedures

Verzekeringsrecht

Omvang dekking, regres, verhaal, ...

Invordering
van facturen

Aanmanen, procedure