Tarieven

Voor de dienstverlening worden kosten en erelonen aangerekend door middel van een factuur en een gedetailleerde staat van kosten en erelonen.

Hierop wordt BTW aangerekend, behoudens wat betreft de griffiekosten, welke vrij van BTW zijn.

De rubriek kosten omvat o.m. : griffierechten, kosten opening en sluiting dossier, briefwisseling, aangetekende zendingen, fax- en email kosten, infrastructuurkosten (10% erelonen), telefoon, kopies, verplaatsingskosten, dactylografiekosten, etc…

Gerechtsdeurwaarderskosten, kosten van vertaling en expertise worden rechtstreeks op vraag van meester Meeus door de gerechtsdeurwaarder, vertaler of deskundige aan de cliënt aangerekend.

Daarnaast worden voor de juridische prestaties een ereloon of honorarium aangerekend conform artikel 446ter Ger.Wb. Van bij aanvang worden duidelijke afspraken met de cliënt gemaakt omtrent het ereloontarief in functie van de geleverde prestaties, het belang van de zaak, de hoogdringendheid, etc… Zowel vergoeding per tijdseenheid (uurloontarief), als vergoeding naargelang de waarde van de zaak (percentage op een in geld waardeerbare waarde van de zaak), of vergoeding naar de aard van de zaak (forfait per prestatie) zijn toegestaan, alsook het vragen van voorschotten.

Er kunnen geregeld tussentijdse facturen opgemaakt worden, teneinde de cliënt toe te laten dit op te volgen en hem transparantie te bieden.
Op de uitgevoerde dienstverlening gelden algemene voorwaarden , welke U kan raadplegen door hierop door te klikken.

Uiteraard wordt nagegaan of de cliënt een rechtsbijstandsverzekering heeft onderschreven welke zijn kosten van verdediging kunnen ten laste nemen.

Via het systeem van de rechtsplegingsvergoeding kennen hoven en rechtbanken volgens de begrenzingen van de wet een wettelijk vastgesteld bedrag toe aan de partij die de zaak wint als tegemoetkoming in zijn kosten van verdediging door een advocaat. Alzo kan een gedeelte van de advocatenkosten gerecupereerd worden.